Pismo z Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wyjaśniającym niektóre przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (DZ. U. z 2O12 r. poz. 463).
Ministerstwo Budownictwa Pismo