Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska


Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska powstał w 2002 aby wpływać na rozwój geologii inżynierskiej, ochronę i kształtowanie środowiska i współdziałanie z pokrewnymi organizacjami i instytucjami.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie i ochranianie pozycji zawodowej geologów inżynierskich, między innymi poprzez:

  1. udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów legislacyjnych i przepisów w zakresie geologii inżynierskiej, ochrony środowiska oraz dziedzin związanych,
  2. kreowanie i stymulowanie prac naukowo-badawczych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym
  3. reprezentacja polskiej geologii inżynierskiej oraz środowiskowej na forum pokrewnych naukowych i zawodowych organizacji za granicą.
Polski Komitet Geologii Inżynierskiej
i Środowiska powstał w 2002
Zapraszamy do kontaktu

    (*) - pola wymagane

    Członkowie Wspierający