Przystąp do nas

Zapraszamy do przystępowania do naszego Stowarzyszenia. Od tego jak wielu mamy członków zależy jak skutecznie możemy działać na rzecz naszej grupy zawodowej i wypełniać nasze cele statutowe.


Zgłaszam chęć członkostwa w POLSKIM KOMITECIE GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ I ŚRODOWISKA (PKGIiŚ)  (*) - pola wymagane


  Aby przystąpić do PKGIiŚ należy wypełnić i wysłać formularz akcesyjny znajdujący się powyżej, a po otrzymaniu potwierdzenia od sekretarza dokonać wpłaty wpisowego i składki rocznej (wg poniższych zasad).

  Jednorazowe wpisowe wynosi 50 zł, (studenci i emeryci 25 zł)

  Składka roczna wynosi: 45 zł  (studenci i emeryci 20 zł) (powinna być opłacona do końca lutego każdego roku)

  Tak więc osoba przystępująca płaci początkowo 95 zł (studenci i emeryci 45 zł), w kolejnych latach tylko składkę roczną.

  Konto bankowe, na które należy dokonać wpłaty:
  Volkswagen Bank
   75 2130 0004 2001 0270 1308 0001

  Serdecznie zapraszamy

  Kontakt

  Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska

  Ul. Żwirki i Wigury 93

  02-089 Warszawa

  nr konta: 75213000042001027013080001

  NIP 526-279-12-58

  pkgis@pkgis.pl
  sekretarz@pkgis.pl
  skarbnik@pkgis.pl