Władze PKGIiŚ

Zarząd (od 14.06.2023 r.)

dr hab. Piotr Zawrzykraj  – prezes
dr inż. Jacek Stanisz – zastępca prezesa
dr inż. Tomasz Bardel – zastępca prezesa
dr Edyta Majer sekretarz
dr Emilia Wójcik – skarbnik

Sąd Koleżeński

prof. dr hab. Joanna Pinińska – przewodnicząca
dr hab. Paweł Dobak, prof. ucz.
dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska

Komisja Rewizyjna

mgr Krzysztof Cabalski – przewodniczący
dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz.
mgr Michał Radzikowski

Dotychczasowy skład osobowy Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska.

Kontakt

Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska

Ul. Żwirki i Wigury 93

02-089 Warszawa

nr konta: 75213000042001027013080001

NIP 526-279-12-58

pkgis@pkgis.pl
sekretarz@pkgis.pl
skarbnik@pkgis.pl