Konferencja: Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska.

Konferencja organizowana wspólnie przez Katedrę Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2014 roku w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie.  zaproszenie Geomorfologia stosowana