Zgłaszanie się kandydatów na ekspertów prowadzących minisympozja w 7th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Podczas konferencji 7th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization,organizowanej przez TC102 ISSMGE w dniach 18-21 czerwca 2024 w Barcelonie, sesje referatowe będą organizowane w nowej formule „minisympozjów”. Minisympozja będą prowadzone przez wybranych przez Komitet Naukowy konferencji ekspertów i będą koncentrowały się na zaproponowanej przez nich tematyce.

Komitet Naukowy ISC’7 zwraca się z prośbą o zgłaszanie się kandydatów na ekspertów prowadzących minisympozja z podaniem propozycji tematu minisympozjum. Zaznaczamy, że w przypadku wstępnej akceptacji eksperta/tematu, osoba ta będzie musiała aktywnie włączyć się w propagowanie swojego minisympozjum tak, aby zgromadzić wystarczająca liczbę autorów zainteresowanych przygotowaniem referatów i udziałem w sesji.

Państwa propozycje powinny być zgodne z generalnym zakresem tematycznym konferencji, której motto brzmi „ Ground models, from big data to engineering judgement”:

 • Technological developments in geotechnical and geophysical field testing instruments and procedures
 • Interpretation of In situ test results 
 • Data driven site characterization
 • Ground models: procedures and results 
 • Direct design of geotechnical structures based on in situ test results
 • Monitoring for site characterization
 • Thermal and thermomechanical site characterization 
 • Remote sensing in site characterization 
 • Characterization of human-originated deposits (tailings, MSW, fills…)
 • Simulation aided site characterization
 • Uncertainty and variability in site characterization 
 • Rock and residual soil characterization 
 • Liquefaction risk assesment
 • Sustainable site investigation
 • Case histories
 • Other topics

Zgłoszenia (zawierające imię i nazwisko, propozycję tematu i kilka zdań charakterystyki problemu w j. angielskim) proszę kierować na adres: jwi@amu.edu.pl do 15 maja 2023 roku.