Wyjaśnienia GDDKiA

Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami GDDKiA w sprawie SIWZ do zadania: „Dokumentacja geologiczno – inżynierska i hydrogeologiczna wraz z oceną rozwiązań projektowych Koncepcji Programowej drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy – Świecie – Bydgoszcz – Cotoń zależnych od warunków gruntowych z podziałem na części.”

Zwracamy uwagę na odpowiedź na pytanie nr 16 (wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-14-01-2014) oraz na pytanie nr 2 (wyjasnienie-tresci-SIWZ-z-dnia-17012014-r). Również inne odpowiedzi rzucają nieco nowego światła i są ciekawym wkładem i argumentem do dyskusji o zagadnieniach intepretacji zapisów i regulacji prawnych dotyczących m.in. geologii iżynierskiej.

Całość przedmiotowej dokumentacji przetargowej znaleźć można na stronach:

http://www.gddkia.gov.pl/pl/192/powyzej-progow-unijnych

http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowieniePubliczneSzczegoly.php?id=18811&lang=pl