Webinar: Badania gruntu. Wymysł, wymóg czy dobra praktyka?

Drodzy Państwo,

Otrzymaliśmy informację o organizowanym przez firmę Menard i Remea webinarze pt. Badania gruntu. Wymysł, wymóg czy dobra praktyka?

Podczas spotkania zdalnego będzie mowa o wymaganiach formalnych i jakościowych, które należy spełniać podczas badań gruntu w świetle zaktualizowanych przepisów prawa budowlanego i praktyki geotechnicznej.

Organizatorzy zaprezentują przykłady innowacyjnych metod badania gruntu wykorzystywanych do optymalizacji czasu i wydatków przy realizacji budowy.

Webinar będzie prowadzony na żywo z możliwością zadawania pytań i odbędzie się we wtorek 10 maja 2022 r. o godzinie 10:00.

Chcąc wziąć udział w webinarium proszę zarejestrować się pod niniejszym odnośnikiem.

Zarząd PKGIiŚ