Uroczystość obchodów 70-lecia Wydziału Geologii i 200-lecia geologii na Uniwersytecie Warszawskim

Szanowni Państwo,

W piątek 25 listopada 2022 r. w gmachu Wydziału Geologii UW w auli 102 przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie, odbędą się uroczyste obchody 70-lecia Wydziału Geologii oraz 200-lecia geologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie https://geo.uw.edu.pl/jubileusz-70-lecia-wydzialu-geologii/

Zarząd PKGIiŚ