Seminarium Naukowo-Techniczne – podsumowanie

Przesyłamy fotorelację z Seminarium Naukowo-Technicznego współorganizowanego przez Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Oddział terenowy w Krakowie pt.

PROJEKTOWANIE GEOTECHNICZNE W UJĘCIU OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NORM ORAZ EUROKODU 7 DRUGIEJ GENERACJI

Obecnych było 131 osób !