Prawo geologiczne i górnicze, zmiany

Ogłoszono tekst jednolity ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196)

W dniu 9 lutego 2015 r., Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. ogłoszono jednolity tekstu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. Obowiązujące brzmienie ustawy dostępne jest na stronie internetowej www.dziennikustaw.gov.pl. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tekstem ustawy LINK (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/196/1), zwłaszcza zapisami znajdującymi się w art. 81, 82 i 82a. Zapisy dotyczą zawiadamiania właściwego organu administracji geologicznej i państwowej służby geologicznej o zamierzonym poborze próbek w wyniku robót geologicznych oraz obowiązku bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich wyników.