Plan działania PKGIiŚ 2014-2017

Zapraszamy do działu Działania Komitetu i zachęcamy do zapoznania się z Planem działań PKGIiŚ na kadencję 2014 – 2017: (bezpośredni link)