Oddział terenowy w Krakowie – nowy Zarząd

15 grudnia br. w trakcie trwania Walnego Zebrania Członków Oddziału terenowego w Krakowie został powołany nowy Zarząd (kadencja 2023-2026) w składzie:

Przewodniczący: dr inż. Jacek Stanisz

Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Tomasz Bardel

Członek Zarządu: mgr inż. Krzysztof Ligęza

Od lewej: mgr inż. Krzysztof Ligęza, dr inż. Jacek Stanisz, dr inż. Tomasz Bardel