Nowy Zarząd Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

14 czerwca 2023r. odbyło się Walne Zebranie Członków PKGIiŚ. W trakcie jego trwania ustępujący Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium ws. działalności w latach 2020-2023.

Przeprowadzono głosowanie, w którym zostali wybrani:

Zarząd

dr hab. Piotr Zawrzykraj  – prezes
dr inż. Jacek Stanisz – zastępca prezesa
dr inż. Tomasz Bardel – zastępca prezesa
dr Edyta Majer sekretarz
dr Emilia Wójcik – skarbnik

Sąd Koleżeński

prof. dr hab. Joanna Pinińska – przewodnicząca
dr hab. Paweł Dobak, prof. ucz.
dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska

Komisja Rewizyjna

mgr Krzysztof Cabalski – przewodniczący
dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz.
mgr Michał Radzikowski

Godność Członka Honorowego PKGIiŚ jednogłośnie nadano dr hab. Markowi Tarnawskiemu oraz dr hab. inż. Henrykowi Woźniakowi, prof. ucz.

Serdecznie gratulujemy !