Nowy numer International Journal of Geoengineering Case Histories

Dostępny jest nowy numer pisma International Journal of Geoengineering Case Histories  (Vol. 2, Issue #3) .

Pismo jest ogólnie dostępne i publikuje m.in. ciekawe przypadki projektowania / realizacji / problemów i katastrof,  szeroko rozumianych obiektów geoinżynierskich. Więcej informacji i treść artykułów tutaj.