Nowelizacja rozporządzenia dot. projektów robót

Informujmy, że z dniem 10 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. Rozporządzenie_projekty.