Nowe wymagania GDDKiA

Informujemy , że nowe wymagania dotyczące badań geologicznych opracowane przez GDDKiA znajdują się na stronie

http://www.gddkia.gov.pl/pl/2663/Rok-2015

Zarządzenie nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji. Tekst zarządzenia , załącznik 1 , załącznik 2 , załącznik 3 , załącznik 4 , załącznik 5 , załącznik 6 , załącznik 7 , załącznik 8.

Załącznik 3 i 7 dotyczy opracowań i badań geologicznych.

Miłej lektury