Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKGIiŚ

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

Serdecznie zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PKGIiŚ, które odbędzie się w dniu 26.09.2018 w gmachu Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego o godzinie 13:45 w sali 1138. Walne zgromadzenie będzie poświęcone dwóm sprawom: zmianom Statutu oraz utworzeniu oddziału Stowarzyszenia z siedzibą w Krakowie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PKGIiŚ
  4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału terenowego z/s w Krakowie
  5. Zamknięcie zebrania.

Materiały – Statut w nowym zapisie – będzie przesłany w terminie późniejszym.

Bardzo prosimy o obecność na walnym zebraniu

Szanowni Państwo,

Walne zebranie Członków będzie poprzedzone dwiema prezentacjami merytorycznymi (początek o godz. 12:30 w sali 1138):

  1. Zmienność parametrów mechanicznych iłów Zastoiska Warszawskiego w świetle sondowań in situ – dr Piotr Zawrzykraj
  2. Wytyczne badań podłoża budowlanego w drogownictwie – dr Edyta Majer

Serdecznie zapraszamy na seminarium wszystkich Członków, kandydatów oraz sympatyków Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska

 

W imieniu Zarządu:

Dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska

Prezes PKGIiŚ