Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON 2013

7-8 października 2013 r. w Poznaniu odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Tegoroczny ENVICON, trzecie spotkanie w nowej formule specjalistów ochrony środowiska podczas Targów POLEKO. Jak co roku będzie świetną okazją do zdobywania nowej wiedzy i dialogu na najbardziej aktualne i perspektywiczne tematy.

Przedstawiciele administracji zapoznają uczestników z kierunkami zmian w polityce ekologicznej, dla której kontekst bezpieczeństwa energetycznego kraju ma zasadnicze znaczenie. Gospodarka odpadami ma od lat ugruntowaną pozycję podczas naszych zjazdów. Tym razem okoliczności wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nadają tej problematyce inną jakość.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.envicon.abrys.pl/aktualnosci/