Międzynarodowe Warsztaty Geomechaniki i Energii

Warsztaty odbędą się w dniach:  26 – 28 listopada 2013 w Lozannie.  Termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2013. Więcej informacji pod adresem: <http://EAGE.m7.mailplus.nl/txt487184/vAY4Z3JdUNcDYG7>