Międzynarodowa konferencja: Innowacyjne materiały, struktury, technologie

Konferencja odbędzie się 8 listopada w Rydze. Więcej informacji pod adresem:

http://www.imst2013.rtu.lv/