Mamy nowy statut

W dniu 11 marca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zaakceptował wniosek o zmianę statutu naszego stowarzyszenia. Aktualny statut Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska mogą Państwo znaleźć na naszej stronie pod adresem http://www.pkgis.pl/o-komitecie-2/statut/