Konferencja NUMGE 2013

Konferencja odbędzie się w dniach 18 - 20 czerwca 2014 w Delft w Holandii. Więcej informacji na stronie: 
<http://www.numge2014.org/> lub <http://Plaxis.m14.mailplus.nl/nct314904521/JXRaw4qsxVyjWuV/LczzaX>