Kodeks urbanistyczno-budowlany – tezy

Szanowni Państwo,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tezami Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
tezy
Tezy dostępne są również pod adresem:
http://www.transport.gov.pl/files/0/1795780/tezy.pdf