IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej Online

Drodzy Państwo,

Przekazujemy informacje organizacyjne dotyczące IV Warsztatów Geologii Inżynierskiej.

Z uwagi na duże zainteresowanie Wydarzeniem, wychodzimy naprzeciw tym,
którzy nie znaleźli się na liście uczestników i proponujemy I dzień
konferencji, czyli sesje audytoryjne w trybie online.

Koszt uczestnictwa w Konferencji online wynosi 350 zł + 23% VAT.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny
(www.wgi.agh.edu.pl) do dnia 24.05 (wtorek).

Wpłaty należy dokonywać na:

Fundacja dla AGH

numer konta: 63 1240 4575 1111 0010 2097 9606

z dopiskiem 4WGI Online_Imię i Nazwisko

Uwaga! Na adres mailowy podany w formularzu zostanie udostępniony kod
dostępu (kod dostępu umożliwia dołączenie do Konferencji jednego
stanowiska komputerowego).

Udział w Konferencji online nie umożliwia aktywnego udziału poprzez
zadawanie pytań do III części sesji audytoryjnej, czyli Eksperckiego
Panelu Dyskusyjnego, wobec tego zachęcamy do wcześniejszego kierowania
pytań za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej IV WGI.