IV Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022)

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IV Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022), które odbędzie się w dniach 26-29 września 2022 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach (https://www.eceg.uw.edu.pl/).

Bieżąca edycja GeoSym2022 organizowana jest przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W załączeniu przesyłamy Państwu KOMUNIKAT_I oraz informujemy, że rejestracja rozpocznie się w II kwartale 2022 r.

Szczegółowe informacje podane zostaną w KOMUNIKACIE II i będą dostępne wkrótce na stronie: http://geosym.geo.uw.edu.pl/

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: geosympozjum@uw.edu.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego,

Sebastian Kowalczyk

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego