III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych

W dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbędzie się III Ogólnopolskie Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału, więcej informacji dostępne na stronach wydarzenia.

http://geosympozjum2018.uw.edu.pl/