II Warsztaty Geologii Inżynierskiej, 6-7 kwietnia 2017 r., Kraków

Zamieszczamy poniżej informację organizatorów, a tu komunikat 1: II WGI Komunikat_1

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę zaprosić Państwa na II Warsztaty Geologii Inżynierskiej, które odbędą się w dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Krakowie. Organizatorem Warsztatów jest Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie), przy współpracy z firmą BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskim Komitetem Geotechniki Oddział Małopolski.

Warsztaty będą podzielone na dwie części:

– 6 kwietnia – Warsztaty CPTU – całodniowe warsztaty, na których zostanie zaprezentowany sprzęt umożliwiający sondowanie statyczne – to dwa pojazdy terenowe, które będą znajdować się na parkingu przed budynkiem A-0. W tym dniu, po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowany specjalistyczny stożek wideo, ułatwiający rozpoznanie gruntów w trakcie wykonywania sondowania.

– 7 kwietnia – Sesje plenarne II WGI wraz z panelem wystawowym firm – w tym dniu prezentowane będą referaty specjalistów z całej Polski dotyczące trzech zagadnień:

· Metody rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.

· Praktyczne i prawne aspekty geologii inżynierskiej.

· Przykłady rozwiązań stosowanych w geologii inżynierskiej.

7 kwietnia na I piętrze Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska zostanie zaprezentowana oferta wybranych firm i instytucji, w zakresie geologii inżynierskiej i geotechniki.

II WGI odbywają się pod Patronatem Honorowym: JM Rektora AGH, Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Prezesa Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Przewodniczącego Polskiego Komitetu Geotechniki O. Małopolski

Pozostałe informacje znajdują się w Komunikacie 1 oraz na stronie internetowej: www.warsztatygi.agh.edu.pl

Pierwsza edycja Warsztatów – Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016, cieszyła się sporym zainteresowaniem. W obradach wzięło udział 147 osób, z 72 firm i jednostek naukowo-badawczych z całej Polski. Wygłoszono 18 referatów. Swoją ofertę prezentowało 10 wystawców. Informacje o poprzedniej edycji wraz z galerią znajdują się na stronie: www.wgi2016.agh.edu.pl

 

Z poważaniem,

Jacek Stanisz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II WGI

 

Biuro II Warsztatów Geologii Inżynierskiej

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pokój 05

tel.: 506-779-556 (J. Stanisz)

strona: www.warsztatygi.agh.edu.pl

e-mail: warsz-gi@agh.edu.pl