7 WPGI – krótkie podsumowanie

Tegoroczne Siódme Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej zorganizowane w Bydgoszczy wypełniło 4 dni obrad (14-17.09.2021 r.), podczas których odbyły się warsztaty, prezentacje, wykłady, dyskusje oraz wystąpienia sponsorów i przedstawicieli inwestorów strategicznych.

Mimo utrudnień w kwestiach organizacyjnych spowodowanych pandemią, konferencja zgromadziła ok. 150 uczestników w trybie stacjonarnym i dodatkowo ponad 200 uczestników w trybie zdalnym. Tak liczny udział dowodzi ogromnej roli tego wydarzenia w kalendarium spotkań o tematyce geologiczno-inżynierskiej i geośrodowiskowej.

Dzięki temu, że sympozjum to gromadzi geologów inżynierskich z różnych środowisk (przedstawicieli firm jednoosobowych, jak również średnich i dużych firm geologicznych a także naukowców, urzędników, pracowników instytutów badawczych i technicznych), umożliwia ono wymianę poglądów i doświadczeń oraz zaznajomienie się z aktualnym problemami, stanowiącymi wyzwania na najbliższe lata. Jest to także forum wymiany wiedzy między naukowcami i praktykami, choć w tym zakresie dostrzega się różnice w zakresie celów działalności i tym samym innego ukierunkowania potrzeb i zainteresowań. Wymaga to wzajemnego zrozumienia, gdyż między tymi środowiskami powinna istnieć wyraźna nić porozumienia i dobra komunikacja aby pracować nad obopólnie korzystnymi rozwiązaniami.

W trakcie dyskusji zwracano uwagę na błędy w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim oraz wdrażaniu Eurokodu 7. Sympozjum pozwoliło na przegląd i podsumowanie dotychczasowych prac związanych np. z wytycznymi badań podłoża budowlanego dla inwestorów strategicznych.

Członkowie Zarządu PKGIiŚ wzięli aktywny udział zarówno w części obejmującej prezentacje wyników badań, jak i w warsztatach a także w części dyskusyjnej. Podczas panelu dyskusyjnego, przedstawiciele PKGIiŚ podkreślali rolę naszego stowarzyszenia, które podejmuje inicjatywy na rzecz geologów inżynierskich w zakresie ochrony ich pozycji zawodowej bez względu na skalę ich działania. Sympozjum jest okazją do integracji naszego środowiska oraz upowszechniania informacji dotyczących działań Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska.

Organizatorzy udostępnili na stronie Sympozjum następujące materiały:

· Link do retransmisji z Warsztatów oraz Sesji referatowych.  https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi2021/retransmisja.html

· Link do prezentacji.  https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi2021/prezentacje.html

· Link do posterów. https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi2021/postery.html

· Link do zeszytu abstraktów: https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi2021/zeszyt-abstraktow.html (zeszyt abstraktów posiada ISBN).

· Link do galerii zdjęć: https://konferencje.pgi.gov.pl/pl/wpgi2021/galeria-zdjec.html (galeria zdjęć z wydarzenia będzie uzupełniana).

Zarząd PKGIiŚ