6. Forum Państwowej Służby Geologicznej

W imieniu Zarządu Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska zapraszamy do udziału w 6. Forum Państwowej Służby Geologicznej (PSG) pt. Geologia Inżynierska – praktyczne wsparcie procesów inwestycyjnych. Forum odbędzie się 29 marca 2023 r. (środa) w godz. 10.00-15.00 w formule on-line.

Podczas Forum państwowa służba geologiczna przedstawi zadania realizowane przez PIG-PIB w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, gromadzenia i udostępniania danych geologiczno-inżynierskich. Podpowie kto powinien korzystać z Bazy Danych Geologiczno-Inżynierskich, w której zgromadzono ponad pół miliona danych. Będzie rekomendować jak skutecznie je wykorzystywać. Wskaże dobre praktyki w dokumentowaniu geologiczno-inżynierskim, które umożliwiają optymalne rozpoznanie podłoża budowalnego, wybór lokalizacji inwestycji, a także zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych. Ponadto przedstawi standardy geologiczne na potrzeby działań związanych z wdrażaniem geoBIM w Polsce.

Program jest dostępny na stronie internetowej: https://www.forumpsg.pl/general-5

Udział w Forum jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.pgi.gov.pl/6-forum-psg-rejestracja

Pomimo formuły on-line liczba uczestników jest ograniczona – o udziale w Forum decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkich informacji w sprawie Forum udziela Biuro Promocji i Komunikacji PIG-PIB (forum@pgi.gov.pl; 22 45 92 724; 22 45 92 174).