Seminarium Naukowo-Techniczne nt.: Badania podłoża gruntowego sondą statyczną, 8 Listopada 2016 Kraków

Szczegółowe informacje na temat seminarium w dokumencie: Seminarium PKGiIS i PKG, serdecznie zapraszamy.