Nowe władze PKGIiŚ

Dnia 12.03.2014 odbyło się walne zebranie członków naszego Stowarzyszenia.

Zgodnie z założeniami zostały wybrane nowe władze.

Szersze sprawozdanie wkrótce.

Dziękujemy za przybycie i czynny udział.